OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 5. 2018

1. Úvodní ustanovení
2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3. Ceny zboží
4. Dodací lhůta
5. Odstoupení od kupní smlouvy
6. Reklamace zboží, záruční podmínky
7. Ochrana osobních dat
8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
9. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.apropos-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Zákazníci ze Slovenské republiky mohou objednávat na e-shopu: www.apropos-shop.cz, kde jsou ceny uvedené v měně EUR, pokud v pravém horním rohu e-shopu změníte měnu z CZK na EUR. Tím se upraví dodací i platební podmínky pro Slovenskou republiku.

Provozovatel obchodu:
Apropos Home Collection s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 Staré Město
IČ: 60489821, DIČ: CZ60489821 
Vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 27468
Firma je plátce DPH.
Číslo účtu: 2601815618/2010 Fio banka

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zablokovat nebo smazat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně aktuální daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.10. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.10.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.10.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
2.10.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Ceny zboží
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na pobočce prodávajícího
• platební kartou na pobočce prodávajícího
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 2601815618/2010 Fio banka
• online kreditní nebo debetní kartou
Jednoduchý, rychlý a bezpečný způsob platby pro majitele kreditních i debetních karet.
Nezáleží na tom, u jaké banky máte vedený svůj účet. Karta však musí mít povolené platby na Internetu.

Využíváme platební bránu GP webpay a bezpečné rozhraní Komerční banky.

Hlavní výhodou je platba bez poplatků a rychlé odeslání zboží, díky tomu, že nečekáme na připsání peněz na náš účet.

Je platba kartou bezpečná?
Platební brána GP Webpay splňuje mezinárodní standard 3D Secure, citlivá data nikdy nesdílí s e-shopy a jako jedna z mála v ČR každý rok prochází nejpřísnějším mezinárodním bezpečnostním auditem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance, nikdo z našich zaměstnanců nemá přístup k údajům o Vaší platební kartě.

Jaké platební karty přijímáme?
GP webpay umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA a Diners Club.

Hlavní výhody?
-       Nejpřísnější bezpečnostní systém (3D Secure).
-       Spolehlivá funkčnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
-       Rychlé zpracování platby.

Jak to funguje?
1.    Vyberte platbu platební kartou.
2.    Zobrazí se vám bezpečná platební stránka systému, na níž vyplníte údaje a potvrdíte požadavek na provedení platby.
3.    Systém GP webpay provede autentifikaci držitele karty
-  pokud výsledek autentifikace povolí platbu, systém odešle požadavek na autorizaci objednávky
-  nepovolí-li výsledek autentifikace pokračování, proces platby je zastaven
4.    Zobrazí se výsledek provedené platební transakce.

• dárkovým poukazem
Můžete si vybrat, zda chcete k provedení plné nebo částečné platby za zboží, objednané na našich webových stránkách, použít dárkové poukazy. Přečtěte si více zde o dárkových poukazech a o tom, jak je můžete kombinovat s jinými způsoby platby.
V e-mailu s potvrzením odeslání dostanete příslušný daňový doklad.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. Prodávající nepožaduje mimo objednávky výroby nábytku na míru dle přání zákazníka od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4. V případě platby v hotovosti, platební kartou na pobočce či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.
3.8. Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do příslušného pole / do poznámky na webovém formuláři pro odeslání objednávky. Jednotlivé slevy nelze kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Pokud má zákazník věrnostní procentuální slevu na nákup, je zákazníkovi tato sleva automaticky odečtena při každém nákupu provedeném pod jeho registrací. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony či věrnostní slevy.
3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Dodací lhůta, doprava zboží
4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.4. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci, je zákazník informován e-mailem.
4.5. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.
4.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
4.7. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.
4.8. Kupující může využít následující způsoby dopravy:
4.8.1. Přepravní společností DPD
Klasické zásilky se zakoupeným zbožím z našeho e-shopu zasíláme přepravní společností DPD. Dodání zásilky k vám je do jednoho pracovního dne od vyzvednutí přepravní společností u nás. Kurýr vás předem informuje telefonicky o doručení a pokusí se zásilku doručit opakovaně, celkem třikrát. Kurýrovi můžete zaplatit hotově i kartou.
- Platba předem: 98 Kč
-
Platba na dobírku118 Kč
Pohyb své zásilky můžete sledovat on-line na webu DPD: www.dpd.cz

4.8.2. Osobní odběr DPD Pickup
Váš balíček si