APROPOS Loyalty Club

Milá zákaznice, milý zákazníku,

velice si vážíme vašich návštěv v prodejnách Apropos - your lifestyle a zejména nákupů. Rádi bychom ocenili jejich četnost i výši. Proto jsme pro vás připravili věrnostní program Apropos LOYALTY CLUB.

Staňte se členkou/členem Apropos LOYALTY CLUBu a získejte exkluzivní výhody v našich kamenných i internetových obchodech.

1. Základní výhody pro registrované
- trvalá sleva na nábytek                                 5%
- trvalá sleva na doplňky                                 5%
- zvýhodněné nabídky určené výhradně pro členy klubu
- předprodejní akce (late night shopping, předprodej nových kolekcí a jiné)

2. VIP výhody, velký jednorázový nákup
10000 Kč nebo 400 Eur a více                      10%
20000 Kč nebo 800 Eur a více                      12%
50000 Kč nebo 2000 Eur a více                    15%
70000 Kč nebo 2800 Eur a více                    17%
100000 Kč nebo 4000 Eur a více                  20%

3. VIP výhody, časté nákupy
10000 Kč nebo 400 Eur a více                      10%
20000 Kč nebo 800 Eur a více                      12%
50000 Kč nebo 2000 Eur a více                    15%
70000 Kč nebo 2800 Eur a více                    17%
100000 Kč nebo 4000 Eur a více                  20%

Základní výhody pro registrované platí ihned po registraci do Apropos LOYALTY CLUBu.

VIP výhody

1. nahrazují Základní výhody (především jejich výši slev), v případě splnění podmínky obratu.

2. slevy se nesčítají.

3. v případě již zlevněného zboží, platí vyšší hodnota slevy.

4. slevy se nevztahují na již zlevněné zboží (zde se uplatní bod č.3) nebo zboží v akci, případně zboží s jinou výhodou.

5. v případě Velkého jednorázového nákupu, bude sleva vyplývající ze splnění podmínky ihned započítána do nákupu.

6. objemy vašich nákupů pro splnění podmínek pro získání VIP výhod se vyhodnocují po ukončení každého čtvrtletí a nastavují se nové v případě splnění vyšší podmínky.

7. v případě splnění vyšší podmínky a tedy nastavení vyšší hodnoty slevy ve vašem uživatelském účtu Apropos LOYALTY CLUBu budete informováni e-mailem na zadanou adresu v účtu.

8. zákaznická karta Apropos LOYALTY CLUBu vám bude vystavena a předána ihned na místě v případě registrace v prodejně Apropos – your lifestyle.

9. zákaznická karta Apropos LOYALTY CLUBu vám bude zaslána spolu s první objednávkou v případě on-line registrace v e-shopu Apropos-shop.eu

10. pokud jste se zaregistrovali on-line na stránkách e-shopu Apropos-shop.eu a půjdete nakupovat do prodejny, stačí před zaplacením říci vaše jméno uvedené v registraci.

11. zákaznická karta je nepřenosná.

12. Apropos LOYALTY CLUB chrání vaše osobní údaje, a to plně v souladu s Nařízením o GDPR. Více se dozvíte zde.

13. požádáte-li nás o zrušení své registrace, resp. výmaz vašich osobních údajů, zanikne vám spolu s účtem i možnost dále čerpat získané výhody Apropos LOYALTY CLUBu. Nebude totiž možné dále evidovat, v jaké výši jste činili své nákupy.

 

Zaregistrujte se již nyní a nakupujte okamžitě se všemi výhodami! Každý držitel karty/registrovaný člen Apropos LOYALTY CLUBu je oprávněn čerpat své výhody ve všech značkových kamenných i internetových prodejnách Apropos - your lifestyle.  
Těšit se můžete na zajímavé informace, překvapení, ale především na další výhody!

Jak se stát členem Apropos LOYALTY CLUBBu? 

1. stačí se zaregistrovat na nášem e-shopu Apropos-shop.eu a dát souhlas, že se chcete stát členem.

2. vyplňte registrační formulář (v prodejně jej získáte u obsluhy pokladny).

3. karta vám bude vydána na základě řádně vyplněného registračního formuláře, buď v místě prodeje, nebo zaslána spolu s první internetovou objednávkou.

4. registrovaný člen obdrží kartu prestižního Apropos LOYALTY CLUBu, která na zadní straně obsahuje text v ČJ, SJ, AJ, NJ a Slovinštině, EAN kód a další unikátní kód. Touto kartou se zákazník/člen prokazuje při nákupu v kamenných prodejnách

5. při on-line nákupu v internetovém obchodě Apropos-shop.eu se nejprve přihlaste ke svému uživatelskému účtu, zde uvidíte také aktuální výši slevy.

6. provozovatel Apropos LOYALTY CLUBu si vyhrazuje právo na změny.

7. platí do vyprodání zásob.

8. provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv věrnostní kartu vyřadit z programu i bez udání důvodu.

 

Být první, vědět víc, dělat dojem, dostat víc než očekávám, slavit, koupit hodně - platit méně. To je Apropos LOYALTY CLUB

 

Všeobecné obchodní podmínky Apropos LOYALTY CLUBu

Smluvní podmínky společnosti Apropos Home Collection s.r.o. pro členství zákazníků kamenných i internetových prodejen Apropos – your lifestyle v programu s názvem Apropos LOYALTY CLUB

1. Program Apropos LOYALTY CLUB

1.1. Apropos LOYALTY CLUB je název programu, který společnost Apropos Home Collection s.r.o. se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČ: 60489821, DIČ: CZ60489821 Vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 27468 (dále jen "Společnost“), nabízí jako dodatečnou službu pro všechny zákazníky Společnosti v jejích provozovnách s názvem Apropos – your lifestyle (dále též „Club“).

1.2. Řádně vyplněná registrace do Clubového programu ze strany zákazníka v souladu s pokyny uvedenými v přihlášce a těmito Podmínkami (dále jen „Registrace“), se považuje za smlouvu o členství v Clubu, řádně uzavřenou mezi zákazníkem a Společností, platnou ke dni řádného doručení Registrace zákazníka Společnosti, jejíž nedílnou součástí jsou tyto smluvní podmínky Clubu (dále též „Podmínky“).

1.3. Účelem Clubového programu je zvýšení kvality služeb a poskytování speciálních nabídek a slev ze strany Společnosti ve prospěch zákazníků, kteří pravidelně využívají služby a nakupují výrobky Společnosti.

1.4. Zákazník, který je členem Clubu, má právo získat speciální nabídky a slevy z cen za služby a výrobky, poskytovaných ze strany Společnosti, příp. obchodních partnerů Společnosti, a to za předpokladu dodržení Podmínek či dalších podmínek. 

2. Členství a karta Clubu

2.1. Členství v Clubu je spojeno s platně uzavřenou smlouvou uvedenou v ustanovení článku 1., bod 1.2. Podmínek, která nabývá účinnosti v okamžiku on-line Registrace (dále jen “Clubová karta”). Tiskopisy registrace jsou k dispozici v provozovnách Společnosti s názvem Apropos – your lifestyle, on-line na www.apropos-shop.eu nebo na jiných místech, kde je Společnost v rámci podpory programu distribuuje.

2.2. Registrace musí obsahovat pravdivé následující údaje: jméno a příjmení zákazníka, bydliště (příp. doručovací adresa), e-mail, datum vyplnění, souhlas se zpracování osobních údajů a podpis zákazníka. Přihlášku odevzdají zákazníci na příslušném kontaktním místě Společnosti.

2.3. Na základě vyplněné registrace vystaví pověřený zaměstnanec Společnosti Clubovou kartu, kterou předá příslušnému zákazníkovi osobně při registraci do Clubu; ve stanovených případech bude Clubová karta zákazníkovi doručena poštou nebo spolu s první internetovou objednávkou. V případě zaslání Clubové karty prostřednictvím poštovního doručovatele nebude zákazníkovi účtováno aktuální poštovné.

2.4. Členem Clubu se může stát fyzická osoba nebo zákonný zástupce právnické osoby s trvalým nebo přechodným pobytem a registrací v České republice nebo v zahraničí, která dovršila věku 15 let, na základě vyplněné registrace.

2.5. Člen může obdržet a používat jen jednu platnou Clubovou kartu, která je nepřenosná. Clubovou kartu je oprávněn použít výlučně držitel karty. Clubová karta je vlastnictví společnosti a může být použitá jen v souladu s Podmínkami.

2.6. Člen Clubu si spravuje svoje údaje prostřednictvím on-line přístupu na stránkách internetového obchodu Apropos-shop.eu. Člen Clubu je povinen udržovat své údaje aktuální.

2.7. Společnost je oprávněná kdykoli rozhodnout o zániku členství Člena v Clubu pokud Člen:

a) jedná v rozporu s ustanovením článku 2., bod 2.5. Podmínek;

b) dopustil se protiprávního jednání nebo jednal v rozporu s dobrými mravy, v důsledku čehož Společnost utrpěla újmu;

c) nerealizoval žádnou operaci s Clubovou kartou po dobu delší jak 12 měsíců;

d) podá žádost o zrušení členství v Clubu;

e) zemře či je prohlášen za mrtvého.

2.8. V rozhodnutí o zániku členství Člena v Clubu se uvede den zániku členství Člena v Clubu, lhůta a místo ke vrácení Clubové karty vyloučeného Člena, která se stává neplatnou.

3. Postup při využívání výhod

3.1. Clubové výhody lze využívat v souladu s platnými podmínkami Apropos LOYALTY CLUBu jen po předložení platné Clubové karty personálu obsluhujícímu pokladnu, jinak nelze získat výhody ani po dodatečném předložení účtenky.

3.2. Clubové výhody lze využívat také on-line na adrese Apropos-shop.eu po přihlášení ke svému účtu.

3.2. Obsluha je povinna doručit zjištěné neplatné Clubové karty na centrálu Clubu. Tyto karty jsou na tzv. černé listině. O příčině blokace Clubové karty se může Člen informovat v prodejnách nebo na club@apropos-shop.cz

4. Ztráta a odcizení Clubové karty

4.1. Ztrátu nebo odcizení Clubové karty je Člen povinen bezodkladně oznámit v prodejnách Apropos – your lifestyle nebo na club@apropos-shop.cz; novou Clubovou kartu obdrží do 30 dnů od nahlášení ztráty nebo odcizení Clubové karty. Jakékoliv operace a manipulace s Clubovou kartou vykonané po ztrátě nebo odcizení Clubové karty nejsou platné.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Člen je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem smlouvy uvedené v ustanovení článku 1., bod 1.2. Podmínek je výslovný souhlas Člena s poskytnutím a dalším užitím a zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Přihlášce, ve prospěch Společnosti, pro účely provozování Clubového programu, a dále souhlas s užitím a zpracováním údajů o nákupu zboží a služeb Člena během členství v Clubu ve prospěch Společnosti, pro účely zkvalitnění služeb Společnosti ve prospěch zákazníků Společnosti, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízení o GDPR.

5.2. Člen souhlasí zejména s tím, aby Společnost sama nebo prostřednictvím pověřeného zprostředkovatele zaznamenala osobní údaje do elektronické formy, aby osobní data v písemné a elektronické formě uchovávala, shromažďovala, uspořádávala, vyhledávala, kombinovala a používala pro potřeby přímého marketingu a informování o novinkách a nabídkách Společnosti.

5.3. Společnost prohlašuje, že pro výrobu Clubové karty neposkytuje osobní údaje Člena třetím stranám. 

5.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu, kdy Člen nepožádá o zrušení účtu/výmaz svých osobních údajů.

5.5. Společnost zodpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení o GDPR v platném znění.

5.6.  Výše uvedený souhlas s použitím osobních údajů člen Clubu potvrzuje svým podpisem v Registraci.

6. Komunikace prostřednictvím internetu

6.1. V případě komunikace i vykonávání určitých úkonů prostřednictvím internetu se řídí platnými podmínkami Apropos LOYALTY CLUBu, které jsou uvedené na webové stránce společnosti.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Práva spojená s členstvím v Clubu jsou nepřenosná a zanikají smrtí Člena.

7.2. Společnost si vyhrazuje právo změnit Podmínky. Změna se může oznámit písemnou zprávou určené Členu, že má možnost se seznámit s novým zněním Podmínek, které nahrazují předchozí znění Podmínek a to na webových stránkách Společnosti nebo v prostorách provozoven Společnosti s názvem Apropos – your lifestyle nebo vydáním aktuálního znění Podmínek, které se zveřejní a zpřístupní v provozovnách Společnosti, za účelem možnosti seznámení se Členů a zákazníků s obsahem Podmínek novém znění. Společnost má právo oznámit tyto změny i dalším způsobem.

7.3. Vykonání jakékoliv transakce Clubovou kartou po oznámení těchto změn nebo nezaslání písemného oznámení držitele karty o zániku členství do 10 dnů od oznámení změn, se považuje za souhlas člena Clubu s nimi.

7.4. Program Clubu připravila Společnost s dlouhodobým záměrem. Společnost si však vyhrazuje právo ukončit Clubový program z jakéhokoliv důvodu. Datum ukončení činnosti Clubu se oznámí vývěskou v prostorách provozoven Společnosti minimálně jeden kalendářní měsíc předem.

7.5. Jakékoliv prezentace a prohlášení ohledně Clubu je oprávněná poskytovat výlučně Společnost.

7.6. Podmínky nabývají platnosti dne 15. 5. 2018.

7.7. Kontaktní informace Apropos LOYALTY CLUB

Apropos Home Collection s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, club@apropos-shop.cz 

Praha 15. 5. 2018